Sözlükte "sitem" ne demek?

1. Bir kimseye, yaptığı bir hareketin ya da söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtmesitem

Cümle içinde kullanımı

Hemşiresine birçok sitemden sonra, ümit vermeye çalıştı.
- P. Safa
Milli Mücadelenin başından o güne kadar Atatürk'ün en hafif bir sitemine uğramamıştım.
- Y. K. Karaosmanoğlu

Sitem kelimesinin ingilizcesi

n. reproach, complaint, reproval, reproof, animadversion, expostulation, rebuke, remonstrance, representation
Köken: Farsça

--Reklam--